Coaching

Competentiegerichte coaching

Na een assessment bij H&G is op basis van onze unieke competentiematrix zeer helder waar de ontwikkelmogelijkheden zitten. Bij een aanname of plaatsing kan door middel van coaching kort en krachtig worden gewerkt aan versterking van onmisbare competenties. Lees hier meer…

Meta-competentiegerichte coaching

Soms zijn de talenten om alle competenties effectief verder te kunnen ontwikkelen niet voldoende aanwezig. Dan kun je beter vlot en effectief coalities aangaan met mensen die deze competenties virtuoos kunnen ‘brengen’. Het draait dan om transparant laten zien wat je zelf reëel kunt en vlot toegang krijgen tot wat anderen goed kunnen. Dat vraagt om een aantal ‘meta-competenties’, zoals zelfinzicht en authenticiteit. H&G heeft een speciaal programma ontwikkeld om coaching op het vlak van meta-competenties effectief te laten verlopen. Lees hier meer… 

Loopbaancoaching

Hoe kunnen op basis van een objectieve toetsing van talenten duidelijke carrièrekeuzes gemaakt worden? Omarmen van de eigen ‘succesformule’ en afscheid nemen van wat u minder kunt waarmaken is de weg naar plezier en succes in uw loopbaan. Lees hier meer… 

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact met ons op of laat u terugbellen door het formulier rechts op deze pagina in te vullen.

Opdrachtgevers