Loopbaancoaching

Hoe kunnen op basis van een objectieve toetsing van talenten duidelijke carrièrekeuzes gemaakt worden? Omarmen van de eigen ‘succesformule’ en afscheid nemen van wat u minder kunt waarmaken is de weg naar plezier en succes in uw loopbaan.

Loopbaancoaching

Werkwijze loopbaancoaching

Ieder coaching traject start met een intake en eindigt met een terugkoppeling aan de opdrachtgever. Wij starten met vijf coaching sessies en wij hebben ervaren dat een frequentie van één sessie per twee weken doorgaans het meest effectief is. Bij loopbaancoaching worden globaal de volgende stappen doorlopen.

  1. Intake: samen met de coachee en betrokken stakeholders bepalen wij de doelen van de loopbaancoaching.
  2. Sterkte-/zwakteanalyse: het verrichten van een sterkte-/zwakteanalyse door middel van diverse technieken (o.a. het afnemen van een loopbaanonderzoek).
  3. Inzicht in persoonlijke ‘succesformule’: het identificeren van kernkwaliteiten, potentieel en diverse andere persoonskenmerken.
  4. Eigen talenten matchen aan ‘de buitenwereld’: het (samen) vertalen van het voorgaande naar best passende rollen, functies en organisaties
  5. Netwerken en solliciteren: het ‘adopteren’ en leren verwoorden van de eigen kernkwaliteiten. Leren solliciteren op een niet-schoolse manier. Het voorbereiden van het voeren van meerdere oriënterende gesprekken.
  6. Evalueren: Bespreken van de resultaten van het coaching traject met de coachee en betrokken stakeholders en eventueel, als nodig, nadere afspraken maken.

Zie ook:

Competentiegerichte coaching

Meta-competentiegerichte coaching

 

 

Opdrachtgevers