Gemeenten vragen andere competenties op sleutelposities in ondersteunende diensten

Gemeenten vragen andere competenties op sleutelposities in ondersteunende diensten

De Omgevingswet, ambtenaar 3.0, burgerparticipatie, big data en -alweer even geleden- een gedecentraliseerd sociaal domein. Dit zijn maar een paar uitdagingen waar gemeenten mee te maken hebben. Van medewerkers worden andere competenties verwacht.

Veranderende functies en andere competenties

Deze en andere ontwikkelingen hebben tot gevolg dat ook functies veranderen. Er worden andere competenties van medewerkers verwacht. Zo is het stereotype beeld van de beleidsmedewerker die alleen maar dikke visienota’s schrijft al een tijdje achterhaald: Netwerken, ondernemen en co-creëren met maatschappelijke partners is wat gevraagd wordt. Ook ondersteunende functies zijn onderhevig aan accentverschuivingen. Twee voorbeelden:

De gemeentejurist transformeert van een ‘vakinhoudelijk specialist’ naar een ‘allround juridisch adviseur’. Dat vraagt enerzijds om zogenaamde ‘soft skills’: het overzien en aanvoelen van politieke en organisatiebelangen, adviesvaardigheid en overtuigen door in te haken op de diverse belangen en ‘agenda’s’ die meespelen. Constructief en proactief. Echter, tegelijkertijd wordt van de juridisch adviseur verwacht een onafhankelijke opstelling te hebben op basis van een solide beoordeling van kwesties en zeker niet te wijken voor (ongeoorloofde) druk. Hetgeen een complex spanningsveld kan opleveren waar niet iedereen even goed mee om kan gaan.

De gemeente-IT-er transformeert van Gegevensbeheerder / Functioneel Applicatiebeheerder naar allround ‘Informatieadviseur’. Met het steeds vaker ‘outsourcen’ van applicatiebeheer, neemt de behoefte aan een soepele ‘schakelfunctie’ tussen de eigen organisatie en de leveranciers toe. In dit gat springt de informatieadviseur. Hij of zij zal een goed inzicht moeten hebben in de (bredere) doelstellingen van diverse afdelingen en adviseren over de wijze waarop informatie en gebruikersvriendelijke dashboards het realiseren van deze doelen kunnen ondersteunen.

Maatwerk assessment

H&G Personeel en Organisatie heeft deze ontwikkelingen vertaald naar concrete en meetbare gedragscompetenties en een maatwerk assessmentprogramma. Wij ondersteunen de genoemde transformaties door inzicht te geven in de mate waarin gevraagde competenties voor handen zijn, de mate waarin deze ontwikkeld kunnen worden en via welke route (ontwikkelplan) dat het beste kan.

H&G Personeel en Organisatie is sinds jaar en dag leverancier op het vlak van assessments en talentontwikkeling voor diverse gemeenten in voornamelijk Brabant en Limburg. Wilt u meer weten over onze dienstverlening of komt u graag met ons in contact voor een oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op via het secretariaat.

📞0495-545447
📧secretariaat@talentverhelderd.nl

 

Zie ook:

Selectieassessment

Ontwikkelassessment

Potentieelassessment

 

Opdrachtgevers