Potentieelassessment

Mensen kunnen vooral bijdragen vanuit een duidelijke visie op de eigen talenten, drijfveren en loopbaanambities: hun ‘succesformule’. H&G kan bijdragen aan die visie middels een uitgekiend, maatwerk potentieelassessment. Altijd in goede samenspraak met de deelnemer.

Potentieelassessment

Het resultaat van een potentieelassessment

De rapportage en persoonlijke terugkoppeling na afloop geven:

  • een onafhankelijk en onderbouwd loopbaanadvies;
  • inzicht in talent, drijfveren en ambities;
  • een uitgekristalliseerd beeld van kwaliteiten én ontwikkelpunten.

Werkwijze

Ieder assessment start met een intake en eindigt met een terugkoppeling. Bij een potentieelassessment worden de volgende stappen doorlopen.

  1. Intake: samen met u bepalen wij het loopbaandoel en stellen wij een programma op. Ook de deelnemer wordt bij de intake betrokken.
  2. Online psychologisch onderzoek: voorafgaand aan de assessment dag maakt de deelnemer thuis al enkele testen, onder meer om inzicht te krijgen in persoonlijkheid en drijfveren.
  3. Capaciteitentesten: de deelnemer maakt thuis of bij ons op locatie tijdens de assessmentdag enkele capaciteitentesten.
  4. Interview: tijdens een diepte-interview op de assessment dag zelf, komen zaken aan bod zoals loopbaan, ambitie en motivatie.
  5. Praktijksimulaties: praktijkopdrachten bieden ons de mogelijkheid om extra indrukken te krijgen omtrent de persoonlijkheid van de deelnemer.
  6. Rapportage: H&G voegt de rapportage binnen 5 werkdagen na de individuele feedbacksessie toe aan het persoonlijke account van de deelnemer. Wanneer de deelnemer het rapport vrijgeeft, wordt het automatisch gedeeld met de opdrachtgever.
  7. Nagesprek: tijdens dit gesprek worden de uitkomsten van het assessment besproken.

Zie ook:

Selectieassessment

Ontwikkelassessment

Opdrachtgevers