Over ons

H&G verheldert talenten en versterkt zelfkennis. Wij willen mensen tot ontplooiing laten komen en bijdragen aan (werk)geluk. Via een Persoonlijke en Professionele benadering.

De 21e eeuw vraagt professionals die op authentieke wijze samenwerken en nieuwsgierig zijn naar talenten van anderen: dé basis voor wendbare en inspirerende teams. 

Oorsprong

De basis voor H&G is gelegd door klinisch psycholoog Victor Hoorens uit Maastricht. Hij was al in 1955 doende met psychologisch onderzoek en was één van de pioniers in Zuid-Nederland. Hij richtte zich op problemen in de ontwikkeling van mensen en op personeelselectievraagstukken. Victor is tot 1991 actief geweest in zijn bureau Psychologisch Instituut Hoorens. Peter Gruijters, A&O-psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog, is na 7 jaar voor DSM op de psychologische dienst gewerkt te hebben in 1988 een maatschap met Victor aangegaan. Peter heeft Psychologisch Instituut Hoorens gemoderniseerd en ook voor uitbreiding gezorgd. Vanaf 1991 is het Instituut omgedoopt tot ‘H&G Personeel en Organisatie’. Een naam waarin de goede samenwerking tussen Hoorens en Gruijters nog steeds doorklinkt.

Expertise en betrouwbaarheid

H&G adviseert organisaties al sinds 1992 over hoe talenten van medewerkers en managers optimaal te benutten. Op basis van een scherp inzicht in mensen, betrouwbare psychologische testen en moderne assessment methoden. Wij onderhouden contacten met diverse universiteiten om onze expertise up-to-date te houden. Want ‘vakmanschap is meesterschap’.

Bondgenoot voor organisaties en medewerkers

H&G levert betrouwbare adviseurs die graag uw bondgenoot zijn in uw streven naar succes. Zij kunnen worden ingezet om selectievragen op te lossen door middel van assessments en psychologische tests. Maar zij kunnen u ook van dienst zijn op het vlak van competentieontwikkeling, coaching, loopbaanadvies, loopbaanbegeleiding en outplacement. Doel is steeds het optimaal benutten van menselijk kapitaal. Nu en in de toekomst.

Advisering

Onze dienstverlening is erop gericht dat alle betrokkenen (ook wij!) met een goed gevoel en zo mogelijk met een glimlach kunnen terugkijken op onze bijdragen. H&G kiest graag voor adviesstijlen die passen bij klant en organisatie.  Deze aanpak vraagt om betrokkenheid, transparantie en het steeds weer ‘rond maken van de communicatie’. Daarom komen H&G adviseurs graag naar de klant toe om rapportages te bespreken. Ook om ervoor te zorgen dat deze breed renderen. Zodat vragen op het vlak van bijvoorbeeld selectie, inwerking en ontwikkeling van medewerkers worden beantwoord en opgelost. 

Wie maken H&G?