Competentiegerichte coaching

Na een assessment bij H&G is op basis van onze unieke competentiematrix zeer helder waar de ontwikkelmogelijkheden zitten. Bij een aanname of plaatsing kan door middel van competentiegerichte coaching kort en krachtig worden gewerkt aan versterking van onmisbare competenties.

competentiegerichte coaching

Het resultaat na competentiegerichte coaching

Na afloop van het coaching traject:

  • heeft de coachee een scherp beeld van de kritische functiesituaties waarin gevraagde competenties benodigd zijn;
  • kan de coachee concreet benoemen welk concreet gedrag vereist is in kritische functiesituaties;
  • heeft de coachee intensief geoefend middels praktijksimulaties met het herkennen van kritische functiesituaties en het tonen van relevant competent gedrag.

Werkwijze

Ieder coaching traject start met een intake en eindigt met een terugkoppeling aan de opdrachtgever. Wij starten met vijf coaching sessies en wij hebben ervaren dat een frequentie van één sessie per twee weken doorgaans het meest effectief is. Bij competentiegerichte coaching worden de volgende stappen doorlopen.

  1. Intake: samen met de coachee en betrokken stakeholders bepalen wij de leerdoelen en ondersteunen wij bij het samenstellen van het Individueel Ontwikkelplan (IOP).
  2. Kennisoverdracht: overdragen van relevante kennis en theorie over de te ontwikkelen competenties aan de coachee in een 1-op-1 situatie.
  3. Praktijksimulaties en ‘action learning’: oefenen met het toepassen van opgedane kennis in functiegetrouwe praktijksimulaties en directe feedback.
  4. Huiswerkopdrachten: doorspreken van één of meer ‘huiswerkopdrachten’ om het geleerde toe te gaan passen in de eigen functie (definiëren van ‘oefensituaties’).
  5. Reflecteren: Reflecteren op praktijkervaringen en inventariseren van extra leerpunten en bespreken hoe de coachee deze kan ‘borgen’ in de eigen werksituatie.
  6. Evalueren: Bespreken van de resultaten van het coaching traject met de coachee en betrokken stakeholders en eventueel, als nodig, nadere afspraken maken.

Zie ook:

Meta-competentiegerichte coaching

Loopbaancoaching

 

 

Opdrachtgevers