Een assessment, een cadeau voor uzelf!

Een assessment, een cadeau voor uzelf!

U heeft gesolliciteerd op een functie en een assessment is een onderdeel van de sollicitatieprocedure. Of uw huidige werkgever stuurt u op assessment om te kijken waar nog ontwikkelmogelijkheden zijn. Dit kan vragen oproepen zoals: Wat als ik niet geschikt ben? Ben ik wel goed genoeg? Waarom willen ze dat ik op assessment ga, ze kennen mij toch al? Het gevoel om onder een ‘vergrootglas’ te worden gelegd kan de nodige spanning met zich meebrengen. Dat kan ervoor zorgen dat u met tegenzin het assessment ingaat en dat is jammer.

Doel van een assessment

Het doel van een selectieassessment is om te onderzoeken in hoeverre er een match is tussen u, de functie en de organisatie. Een ontwikkelassessment geeft informatie over de mate waarin en de wijze waarop essentiële competenties verder ontwikkeld kunnen worden.

Een assessment = een cadeau

Een assessment is een kans die u met beide handen aan kunt grijpen. Hieronder leest u waarom.

Een assessment geeft u inzichten in wat u allemaal kunt, maar ook wat u minder goed kunt.

Hoe waardevol is het om erachter te komen waar uw mogelijkheden en uw grenzen liggen? Een goed assessment helpt u vlot (nog) meer zelfkennis op te doen. Iets waar u de rest van uw loopbaan profijt van heeft en waar u zelfstandig misschien jaren over zou doen. Daarnaast kunt u een assessment zien als een investering van uw (nieuwe) werkgever.

Objectieve feedback en goede instrumenten leveren waardevolle inzichten.

Tijdens een assessment krijgt u te maken met professionals die werken aan de hand van een beroepscode (NIP). Dat houdt in dat u te maken heeft met psychologen die verantwoordelijkheden nemen, u met respect behandelen, deskundig en integer zijn. Zo zijn zij ervan doordrongen welke beoordelingsfouten en vertekeningen (zoals onbewuste discriminatie) ze kunnen maken en hoe deze te voorkomen. Mede om die reden werkt H&G altijd met een team van assessoren onder het motto: ‘kwaliteit lever je niet in je eentje’. Ook wordt er gebruik gemaakt van door COTAN-gevalideerde testen en vragenlijsten die wetenschappelijke toetsing hebben doorstaan. Daarnaast wordt er door middel van rollenspellen concreet gedrag geobserveerd. Op die manier wordt via verschillende invalshoeken informatie verkregen. Aan de hand daarvan wordt er een rapport opgesteld.

U ontvangt gratis loopbaanadvies.

U krijgt meer dan alleen een advies over uw geschiktheid voor de functie. Zo wordt er gekeken naar uw talenten, sterke talentcombinaties, bijpassende rollen en welk competent gedrag u heeft getoond. Daarnaast wordt er aangegeven in hoeverre u competenties verder kunt ontwikkelen. Op basis van uw kwaliteiten, aandachtspunten en competentieniveau kan worden geadviseerd over uw persoonlijke ‘match’ met een functie en het eventueel benodigde ontwikkelplan. En mocht dit minder aansluiten bij de functie waarop u heeft gesolliciteerd, zie het dan als een loopbaanadvies. Het zou toch jammer zijn als u een functie gaat doen die niet bij uw kwaliteiten aansluit. Daar zou u niet gelukkig van worden.

Dus, laat u niet gek maken wanneer u de kans krijgt om een assessment te doen. U wilt een baan vinden die goed bij u past. Mocht uit het assessment blijken dat de baan waar u op gesolliciteerd heeft minder bij u past of dat u niet goed op uw plek zit, treur dan niet. Natuurlijk bent u in eerste instantie teleurgesteld, maar u kunt uiteindelijk alleen maar blij zijn dat u erachter bent gekomen. Daarnaast geeft het assessment bovendien inzicht over wat wel/beter bij u past en kunt u gerichter naar de baan zoeken die bijdraagt aan uw (werk)geluk!

Opdrachtgevers