Meta-competentiegerichte coaching

Soms zijn de talenten om alle competenties effectief verder te kunnen ontwikkelen niet voldoende aanwezig. Dan kun je beter vlot en effectief coalities aangaan met mensen die deze competenties virtuoos kunnen ‘brengen’. Het draait dan om transparant laten zien wat je zelf reëel kunt en vlot toegang krijgen tot wat anderen goed kunnen. Dat vraagt om een aantal ‘meta-competenties’, zoals zelfinzicht en authenticiteit. H&G heeft onder de noemer meta-competentiegerichte coaching een speciaal programma ontwikkeld om coaching op het vlak van meta-competenties effectief te laten verlopen.

Meta-competentiegerichte coaching

Werkwijze

Ieder coaching traject start met een intake en eindigt met een terugkoppeling aan de opdrachtgever. Wij starten met vijf coaching sessies en wij hebben ervaren dat een frequentie van één sessie per twee weken doorgaans het meest effectief is. Bij meta-competentiegerichte coaching worden globaal de volgende stappen doorlopen.

  1. Intake: samen met de coachee en betrokken stakeholders bepalen wij de leerdoelen en ondersteunen wij bij het samenstellen van het Individueel Ontwikkelplan (IOP).
  2. Versterken zelfinzicht: extra inzicht genereren in zelfbeeld, overtuigingen en gedragspatronen door het toepassen van diverse coaching technieken.
  3. Toepassen persoonlijke ‘succesformule’: leren waarderen en effectief toepassen van eigen sterke talentcombinaties in -bijvoorbeeld- praktijksimulaties.
  4. Matchen met anderen: Leren relatief mindere sterktes effectief te managen door doelgericht te ‘matchen’ met talenten van anderen. Het geleerde toepassen in de eigen functie (definiëren van ‘oefensituaties’).
  5. Reflecteren: Reflecteren op praktijkervaringen en inventariseren van extra leerpunten en bespreken hoe de coachee deze kan ‘borgen’ in de eigen werksituatie.
  6. Evalueren: Bespreken van de resultaten van het coaching traject met de coachee en betrokken stakeholders en eventueel, als nodig, nadere afspraken maken.

Zie ook:

Competentiegerichte coaching

Loopbaancoaching

 

 

Opdrachtgevers