Assessments

"Om succesvol te opereren hebben we talentvolle mensen nodig. Hoe bepalen we welke kwaliteiten daar vooral voor nodig zijn en in hoeverre kandidaten deze bezitten of kunnen ontwikkelen?"

 

Onze assessments

Beter onderbouwde HR-beslissingen maken? Assessments die u inzicht geven in drijfveren, kwaliteiten en het ontwikkelpotentieel helpen u daarbij. Op basis van uw vraag zullen wij tijdens een intakegesprek een passend assessmentprogramma opstellen.

Selectieassessment

Vind de perfecte match bij het functieprofiel.

Ontwikkelassessment

Geeft informatie over de ontwikkeling van een deelnemer in zijn (toekomstige) functie of binnen de organisatie.

Potentieelassessment

Aandacht voor uw persoonlijke potentieel in relatie tot loopbaan- en carrièrevraagstukken.

Unieke methode: zicht op meta-competenties

H&G heeft een methode ontwikkeld waarbij systematisch verschillen in kaart worden gebracht tussen de resultaten van een persoonlijkheidsvragenlijst, de gedragsstijlen van de deelnemer en zijn of haar zelfperceptie. Deze verschillen zeggen iets over de mate van zelfinzicht en authenticiteit van een deelnemer. Wij noemen dit ‘meta-competenties’ omdat zij de ‘gewone’ gedragscompetenties als het ware overstijgen. Het zijn vaak relevante voorspellers van persoonlijke effectiviteit in uiteenlopende functiesituaties. Zie ook de blog 'Hoe authentiek ben jij?'.

Online assessments

Indien een assessment bij ons op locatie niet mogelijk of niet wenselijk is, biedt een online assessment uitkomst. Of het nu gaat om een selectieprocedure of een ontwikkeltraject van een van uw medewerkers. Wij maken in samenspraak met u een programma op maat. Via de huidige technieken kan een volwaardig assessment op afstand worden afgenomen, zonder in te boeten op kwaliteit.

Deelnemers

Bent u door H&G uitgenodigd voor een assessment? Door het lezen van onze tips en de antwoorden op de meest gestelde vragen bent u optimaal voorbereid op uw assessment. Desgewenst kunt u online enkele oefentesten maken.