Disclaimer

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van H&G Personeel en Organisatie B.V.

Deze website is met veel zorg en aandacht tot stand gekomen. De inhoud van de website wordt regelmatig geactualiseerd en/of aangevuld. Dit gebeurt zonder enige kennisgeving en met onmiddellijke ingang. Door deze lopende wijzigingen/aanvullingen is het mogelijk dat de informatie op enig moment niet volledig of onjuist is of dat de website tijdelijk niet toegankelijk is. H&G Personeel en Organisatie B.V. kan mede daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en/of voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Opdrachtgevers