Assessment voorbereiden

Algemene tips

 • Een assessment geeft u de kans om uzelf nog beter te leren kennen.
 • Denk voordat u bij ons op assessment komt al eens goed na over uw (gemaakte) loopbaankeuzes, ambities en motivatie.
 • Kunt u wellicht ook voorbeelden uit uw werksituatie bedenken, waarin de te onderzoeken gedragscompetenties aangetoond worden?
 • Wees vooral uzelf. Dit levert voor uzelf en voor ons de meest betrouwbare inzichten op voor uw verdere loopbaan.
 • U hoeft zich voor een assessment bij H&G niet per se voor te bereiden. Een goede nachtrust zorgt wel voor een plezierige en ontspannen deelname aan de onderzoeksdag.
 • Wilt u zich liever toch voorbereiden? Wij kunnen ons voorstellen dat een assessment enige spanning met zich meebrengt en u graag weet wat u te wachten staat. Op deze pagina proberen wij u hierover zo goed mogelijk te informeren.

Onderdelen van het assessment

Persoonlijk account

U krijgt bij uw uitnodiging inloggegevens voor uw persoonlijke account. U kunt dit account gebruiken om uw CV te uploaden, testen en vragenlijsten thuis online in te vullen en later uw assessment rapportage te downloaden. Wij verzoeken u vriendelijk de inloggegevens goed te bewaren.

De testassistente

Wanneer u in de ochtend bij ons aankomt, zult u ontvangen worden door onze testassistente en gastvrouw die het programma met u zal doornemen. Zij is uw steun en toeverlaat en u kunt steeds bij haar terecht voor vragen of assistentie.

Capaciteitentesten en vragenlijsten

Een deel van het assessment bestaat uit het invullen van capaciteitentesten en vragenlijsten. Meestal aangeboden via de computer. Deze instrumenten bieden waardevolle informatie over uw potentieel en kwaliteiten. Toch de behoefte om thuis capaciteitentesten te oefenen? Dat kan via deze link.

Het interview

Laat ons zien wie u bent! Dat is waar het om draait tijdens het assessmentinterview.

 • Wat zijn uw ambities?
 • Wat motiveert u?
 • Welke stappen wilt u nemen in uw loopbaan?
 • Kunt u praktijkvoorbeelden noemen waarin de gevraagde competenties naar voren komen?

Wij leren u graag beter kennen.

Rollenspel

Deze praktijkopdracht maakt een belangrijk deel uit van uw assessment. Omdat wij u zo systematisch kunnen observeren in kritische functiesituaties en extra indrukken krijgen omtrent uw persoonlijkheid. U hoeft geen vrees te hebben voor het rollenspel. Het is soms even wennen, maar dan lukt het best. Bij H&G krijgt u relevante assessment opdrachten die ‘natuurlijk aanvoelen’.

 • Probeer u zo goed mogelijk in te leven in de situatie.
 • Luister goed naar uw gesprekspartner.
 • Let op signalen van uw tegenspeler en probeer hier op in te spelen.
Afsluitend feedbackgesprek

Het team van adviseurs beoordeelt aan het einde van uw assessmentprogramma alle gegevens die wij deze dag van u hebben verzameld. Vervolgens gaan wij in een feedbackgesprek in op de belangrijkste bevindingen en implicaties voor ons advies. Wanneer u komt voor een selectieassessment vindt dit feedbackgesprek aan het einde van de assessmentdag plaats. Bij een ontwikkelassessment of een potentieelassessment vindt dit gesprek meestal plaats tijdens een aparte afspraak.

Rapportage

De H&G-adviseur die ‘eindverantwoordelijk’ is, zal na uw assessment een rapportage opstellen.

Hierin treft u onder meer informatie over:

 • uw persoonlijkheid, intellectuele capaciteiten en competenties;
 • motieven, drijfveren, werk- en denkniveau, teamrollen;
 • belangrijkste aandachtspunten;
 • de huidige ‘stand’ van de gevraagde competenties in een unieke competentiematrix;
 • het advies over de ‘match’ tussen uw persoonlijke kwaliteiten en hetgeen gevraagd wordt in de functie;
 • haalbare ontwikkelroutes.

De rapportage zal binnen vijf werkdagen na het assessment / na de individuele feedbacksessie toegevoegd worden aan uw ‘persoonlijke account’ van H&G. Uw rapportage wordt automatisch gedeeld met de opdrachtgever nadat u deze heeft vrijgegeven.

Uw rechten

H&G Personeel en Organisatie werkt volgens de richtlijnen van het NIP. Daarom informeren wij u voorafgaande aan uw assessment schriftelijk omtrent uw rechten met betrekking tot het uit te brengen rapport. Dit betreft onder andere het recht op:

  • nabespreking van het onderzoek;
  • inzage van het rapport voorafgaande aan het uitbrengen ervan;
  • (eventuele) blokkering van het rapport;
  • verbetering van, aanvulling op of verwijdering van gegevens;
  • afschrift van het rapport, na het uitbrengen ervan;
  • een begeleide inzage in de ruwe testgegevens.

Wij verwijzen u verder naar www.psynip.nl voor meer uitvoerige informatie over uw rechten.

Zie ook:

Selectieassessment

Ontwikkelassessment

Potentieelassessment

Ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment bij H&G versnelt het doelgericht doorontwikkelen van competenties die bepalend zijn voor slagen of falen in een functie. Het ontwikkelassessment geeft informatie over de mate waarin en de wijze waarop essentiële competenties verder ontwikkeld kunnen worden.

ontwikkelassessment

Het resultaat van een ontwikkelassessment

De rapportage en persoonlijke terugkoppeling na afloop geven:

 • inzicht in het ontwikkelpotentieel van uw medewerker;
 • concrete en direct toepasbare handvatten om medewerkers te ontwikkelen;
 • deelnemers een mooie leerervaring en nieuwe inzichten over zichzelf.

Werkwijze

Ieder assessment start met een intake en eindigt met een terugkoppeling. Bij een ontwikkelassessment worden de volgende stappen doorlopen.

 1. Intake: samen met u bepalen wij het doel en stellen wij een programma op. Ook de deelnemer wordt bij de intake betrokken.
 2. Online psychologisch onderzoek: voorafgaand aan de assessment dag maakt de deelnemer thuis al enkele testen, onder meer om inzicht te krijgen in persoonlijkheid en drijfveren.
 3. Capaciteitentesten: de deelnemer maakt thuis of bij ons op locatie tijdens de assessmentdag enkele capaciteitentesten.
 4. Interview: tijdens een diepte-interview op de assessment dag zelf, komen zaken aan bod zoals loopbaan, ambitie en motivatie.
 5. Praktijksimulaties: praktijkopdrachten bieden ons de mogelijkheid om de deelnemer systematisch te observeren in kritische functiesituaties en indrukken te krijgen omtrent de persoonlijke gedragsstijlen van de deelnemer.
 6. Rapportage: H&G voegt de rapportage binnen 5 werkdagen na de individuele feedbacksessie toe aan het persoonlijke account van de deelnemer. Wanneer de deelnemer het rapport vrijgeeft, wordt het automatisch gedeeld met de opdrachtgever.
 7. Nagesprek: tijdens dit gesprek worden de uitkomsten van het assessment besproken.

Zie ook:

Selectieassessment

Potentieelassessment

 

 

Opdrachtgevers